04.01.17

Iz štampe izašla brošura 'Moja zemlja pravna država'

Iz štampe je izašla brošura 'Moja zemlja pravna država', u izdanju Udruženja građana 'Prijatelji BH'. Brošuru će prijatelji Udruženja građanima dijeliti besplatno.

Cilj štampe i distribucije ovog materijala je da se građani Bosne i Hercegovine informišu kako uistinu izgleda pravna država, te šta su prava građana u pravnoj državi.

Pravna država predstavlja pravni koncept, doktrinu prema kojoj djelovanje vlasti mora biti utemeljeno na pravnim propisima, ustavu kao najvišem pravno-političkom aktu i zakonima. Na taj način se osiguravaju zaštita građana, u prvom redu od zloupotrebe, a zatim, i od arbitrarne, samovolje vlasti te države.

Koncept pravne države zasniva se na njemačkoj pravnoj teoriji, filozofiji Emmanuela Kanta iz 18. stoljeća. Koncept prvi put upotrebljava njemački pravnik Robert von Mohl 1978. godine.

U pravnoj državi građani imaju građanska prava koja mogu nastojati ostvariti, a ista mogu štititi i pred sudovima.

Suprotno od koncepta pravne države stoji izraz „policijska država“ u kojoj vlasti masovno i intenzivno koriste svoj represivni aparat, najčešće u obliku policije ili obavještajnih službi (tajne policije) s ciljem ostvarivanja što veće kontrole nad stanovništvom.

Štampanje brošure podržala je sarajevska općina Centar.

Brošuru 'Moja zemlja pravna država' možete besplatno preuzeti klikom OVDJE.

 

Ciljevi udruzenja

Razvijanje demokratskih odnosa između svih građana BiH; zaštita vitalnih interesa demokratske države: mira i slobode, nezavisnosti, teritorijalnog integriteta, međunarodnog subjektiviteta, tržišne ekonomije, vladavine prava i civilnog društva; razvijanje svijesti o kulturi, umjetnosti, tradiciji; borba protiv korupcije…