Kontakt

Udruženje 'Prijatelji BH'

Zmaja od Bosne 16 (I sprat)

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Tel: +387(0) 657 760

E-mail: prijateljibh@gmail.com

Radno vrijeme: 9:00 - 16:00

Ciljevi udruzenja

Razvijanje demokratskih odnosa između svih građana BiH; zaštita vitalnih interesa demokratske države: mira i slobode, nezavisnosti, teritorijalnog integriteta, međunarodnog subjektiviteta, tržišne ekonomije, vladavine prava i civilnog društva; razvijanje svijesti o kulturi, umjetnosti, tradiciji; borba protiv korupcije…