Ciljevi

Ciljevi Udruženja Prijatelji BH

  1. Njegovanje, razvijanje i učvršćivanje svijesti o univerzalnim demokratskim vrijednostima, ljudskim pravima, građanskim i vjerskim slobodama, kulturi, umjetnosti i tradiciji, moralu i običajima naroda i građana Bosne i Hercegovine;  
  2. Njegovanje i zaštita vitalnih interesa demokratske države: mira i slobode, nezavisnosti, suvereniteta, teritorijalnog integriteta, međunarodnog subjektiviteta, tržišne ekonomije, vladavine prava i civilnog društva;
  3. Razvijanje i učvršćivanje svijesti o hiljadugodišnjem identitetu i subjektivitetu Bosne i Hercegovine, kulturne i nacionalne baštine njenih naroda i građana;
  4. Prihvatanje i snaženje svijesti o svetosti svakog ljudskog života i prava svakog pojedinca da slobodno izabere uvjerenje, vjerovanje i način njegovog iskazivanja;
  5. Razvijanje sredstava, ustanova i drugih organizacija preko kojih će se univerzalne vrijednosti i vitalni interesi bosansko-hercegovačkih naroda štititi i razvijati;
  6. Stjecanje i proširivanje znanja o anti-bosansko-hercegovačkim snagama u zemlji i svijetu, njihovim ideologijama, elitama i organizacijama, u cilju razobličavanja i sprječavanja njihovog destruktivnog djelovanja;
  7. Energično davati podršku borbi protiv korupcije, zalagati se razvoju dobre javne uprave, odgovornosti i transparentnosti rada javnih institucija i nositelja javnih funkcija;
  8. Organizovanje naučnih skupova, okruglih stolova, stručnih seminara i drugih oblika javnog i stručnog raspravljanja; širenje informacija o djelovanju udruženja putem štampanih, elektronskih i drugih medija i izdavačkom djelatnošću;
  9. Povezivanje sa sličnim udrženjima, organizacijama, institucijama i ustanovama radi razmjene mišljenja i zajedničkog djelovanja u funkciji ostvarivanja temeljnih ciljeva na djelotvoran način.

Ciljevi udruzenja

Razvijanje demokratskih odnosa između svih građana BiH; zaštita vitalnih interesa demokratske države: mira i slobode, nezavisnosti, teritorijalnog integriteta, međunarodnog subjektiviteta, tržišne ekonomije, vladavine prava i civilnog društva; razvijanje svijesti o kulturi, umjetnosti, tradiciji; borba protiv korupcije…