O nama

Udruženje gradjana 'Prijatelji BH' je osnovano u decembru 2013. godine, kao neprofitna organizacija. Udruženje je osnovano radi ostvarivanja zajedničkih interesa svih gradjana Bosne i Hercegovine.

Svaki gradjanin BiH koji bi želio aktivno učestvovati u naporima usmjerenim na poboljšanje trenutnog stanja u državi, a kao pojedinac je nemoćan, s nama i našim projektima ima mogućnost da doprinese vlastitom i općem dobru bosanskohercegovačkog naroda.

Član može biti svaki državljanin Bosne i Hercegovine, kao i strani državljanin koji ima boravište u Bosni i Hercegovini.

Član Udruženja možete postati ispunjavanjem pristupnice u našim prostorijama na adresi Zmaja od Bosne 16, Sarajevo, ili elektronskim putem. Pristupnicu možete naći na web stranici (Home, desni gornji ugao) i popunjenu poslati na email adresu info@prijateljibh.ba

Članstvo može biti redovno i počasno. U radu Udruženja možete učestvovati kao aktivan ili pasivan član.

Kao član Udruženja imate mogućnost da aktivno učestvujete u svim projektima Udruženja i na taj način doprinesete uspješnoj realizaciji programa koji će biti usmjeren na ka poboljšanju života i standarda u BiH.

 

Ciljevi udruzenja

Razvijanje demokratskih odnosa između svih građana BiH; zaštita vitalnih interesa demokratske države: mira i slobode, nezavisnosti, teritorijalnog integriteta, međunarodnog subjektiviteta, tržišne ekonomije, vladavine prava i civilnog društva; razvijanje svijesti o kulturi, umjetnosti, tradiciji; borba protiv korupcije…